Nazwa: Tree House
Adres lokalu: Oleska 121 Opole
Tel / fax: 77 440 63 59
Opis: Celem firmy Tree House jest kreacja wizerunku w internecie oraz ?wiadczenie us?ug hostingowych klientom z ca?ej Polski i z zagranicy. Pragniemy udziela? profesjonalnego i pe?nego wsparcia w prowadzonej przez nich dzia?alno?ci internetowej. Mimo, ?e istniejemy od niedawna, zyskali?my ju? zaufanie wielu ludzi i instytucji. To co odró?nia nas od innych firm to podej?cie do klienta. Dok?adamy wszelkich stara?, aby by? on w pe?ni zadowolony z naszych us?ug.
Ocena hostingu: 3.88 (8 głosy/ów)


Z tego komputera został już wysłany głos na ten hosting

Skomentuj | Zobacz komentarze (0)Przegląd wybranych planów oferowanych przez hosting Tree House.


Plan 1
Nazwa: webSTART
Cena (za rok): 36 [zł]
Miejsce: 1000 [MB]
Transfer miesięczny: 100 [GB]
Transfer roczny: 1200 [GB]
Cena za 1GB transferu: 0.03 [zł]
Cena za 1MB miejsca: 0.003 [zł]

Plan 2
Nazwa: webMEDIUM
Cena (za rok): 62 [zł]
Miejsce: 2000 [MB]
Transfer miesięczny: 200 [GB]
Transfer roczny: 2400 [GB]
Cena za 1GB transferu: 0.026 [zł]
Cena za 1MB miejsca: 0.003 [zł]

Plan 3
Nazwa: webLARGE
Cena (za rok): 260 [zł]
Miejsce: 10000 [MB]
Transfer miesięczny: 1000 [GB]
Transfer roczny: 12000 [GB]
Cena za 1GB transferu: 0.022 [zł]
Cena za 1MB miejsca: 0.002 [zł]