Aby skontaktować się z obsług± strony użyj jednego z poniżej podanych ¶rodków komunikacji:

Mail: admin@tophostings.pl
Mail - sprawy techniczne: techniczny@tophostings.pl
Mail - bug report: bug@tophostings.pl
Mail - nabór do redakcji: redakcja@tophostings.pl

GG: 994265